Qap Legal agerar legal rådgivare vid investering i WillaPay💰 från b.la. EQT Ventures

Hur kommer arbetsmarknaden post-Covid19 att se ut? 🔮 

Ökade krav på flexibilitet från arbetsgivarnas sida och självständighet från arbetstagarnas sida kan leda till fortsatt ökning av frilansjobb och gigjobb 📸📹👩‍💻💼🧑‍🎨

Willa har tagit fram en tjänst för att hjälpa frilansare att ta betalt och få betalt i tid💰Begär "early access" till tjänsten på www.willapay.com! 🎟

Qap Legal är stolta över att ha agerat rådgivare i samband med en investering om ca 3 miljoner USD i bolaget från bl.a. EQT Ventures och Moonfire Ventures. Teamet bestod av Niklas Bergman och Caroline Elbra.

Läs mer om investeringen här!

July 2, 2020