Qap Legal agerar legal rådgivare vid försäljning av Instantor till Tink 🤝

Open banking möjliggör finansiella beslut i realtid där finansiell kunddata kan användas som underlag vid t.ex. kreditbedömningar 🔍

Instantor har tagit finansiellt beslutsfattande in på 2020-talet och förvärvas nu av branschkollegan Tink 🚀

Qap Legal är stolta över att ha agerat legal rådgivare till Instantor under många år och nu till säljarna i samband med transaktionen. Teamet bestod av Niklas Bergman och Caroline Elbra.

Läs mer här!

July 21, 2020