đŸ”œâš–ïž Förslag pĂ„ utvidgade regler för kvalificerade personaloptioner

Finansdepartementet har öppnat upp för en utvidgning av reglerna för kvalificerade personaloptioner efter kritik mot reglernas omfattning sedan införandet 2018. Förslaget föreslĂ„s trĂ€da i kraft den 1 januari 2022 🗓 SĂ„, hur skulle en utvidgning pĂ„verka i praktiken? Nedan har vi listat tre huvudsakliga förĂ€ndringar: 

✔Högsta nettoomsĂ€ttning eller balansomslutning höjs frĂ„n 80 MSEK till 280 MSEK, vilket innebĂ€r att flera företag kommer kunna anvĂ€nda sig av reglerna💰

✔GrĂ€nsen för antal anstĂ€llda höjs frĂ„n 50 till 150 personer. De uppdaterade regleringen kommer Ă€ven öppna upp möjlighet att inkludera styrelseledamöter och suppleanterđŸ§‘â€đŸ’ŒđŸ‘šâ€đŸ’Œ

✔Förslaget innebĂ€r att anstĂ€llda ska kunna förvĂ€rva andel i annat företag i samma koncern 🏱 Man ska alltsĂ„ kunna förvĂ€rva andel i dotterbolag till det moderbolag som stĂ€ller ut optionen och vice versa.

Planerar ni att ge ut kvalificerade personaloptioner? Kontakta oss sĂ„ löser vi det! đŸ‘ŠđŸ»

LÀs mer om de föreslagna Àndringarna hÀr!

January 8, 2021