🔜⚖️ Förslag på utvidgade regler för kvalificerade personaloptioner

Finansdepartementet har öppnat upp för en utvidgning av reglerna för kvalificerade personaloptioner efter kritik mot reglernas omfattning sedan införandet 2018. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 🗓 Så, hur skulle en utvidgning påverka i praktiken? Nedan har vi listat tre huvudsakliga förändringar: 

✔️Högsta nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 MSEK till 280 MSEK, vilket innebär att flera företag kommer kunna använda sig av reglerna💰

✔️Gränsen för antal anställda höjs från 50 till 150 personer. De uppdaterade regleringen kommer även öppna upp möjlighet att inkludera styrelseledamöter och suppleanter🧑‍💼👨‍💼

✔️Förslaget innebär att anställda ska kunna förvärva andel i annat företag i samma koncern 🏢 Man ska alltså kunna förvärva andel i dotterbolag till det moderbolag som ställer ut optionen och vice versa.

Planerar ni att ge ut kvalificerade personaloptioner? Kontakta oss så löser vi det! 👊🏻

Läs mer om de föreslagna ändringarna här!

January 8, 2021