Qap Legal rådgivare till Mandel Design Group i samband med säkerställd företrädesemission om 13,7 MSEK 🛒👗

Qap Legal agerar legal rådgivare till Mandel Design Group i samband med deras fullt säkerställda företrädesemission om 13,7 MSEK 🛒👗👚 Teamet består i huvudsak av Dennis Lundquist och Fred Bergström.

E-handeln ökade med otroliga +40% 📈 under pandemiåret 2020 enligt E-barometerns årsrapport och ser inte ut att bromsa in. Att handla kläder har sedan länge en naturlig plats inom e-handeln. Mandel Design Group tar nu in expansionskapital för att växa inom segmentet.

Läs mer om företrädesemissionen här!

March 2, 2021